اساتید

ریاضیات: استاد محمدعلی نیک بخش(مبتکر فن تست زنی ریاضیات با دانستن ادبیات، طراح آزمون های آزمایشی و مدرس مدارس تیزهوشان و مدارس برتر تهران) و مهندس مسعود مودب (مدرس مدارس مطرح و تیزهوشان)
➰فیزیک: مهندس محمد رفعت (نویسنده گاج و مدرس مدارس مطرح و تیزهوشان) و دکتر علیرضا کعبی نژاد (مدرس مدارس مطرح و تیزهوشان)
➰زیست شناسی: دکتر محسن پیروزنژاد (مدرس مدارس مطرح و تیزهوشان،نویسنده کتب خیلی سبز و کاگو و نوبل و…)
➰شیمی: دکتر شاهرخ کروبی (مدرس مدارس مطرح و تیزهوشان و نویسنده گاج) و مهندس افشین شریعت (مدرس مدارس مطرح و تیزهوشان و نویسنده گاج)
➰هندسه تحلیلی و ریاضیات گسسته: استاد محمدعلی نیک بخش (مبتکر فن تست زنی ریاضیات با دانستن ادبیات، طراح آزمون های آزمایشی و مدرس مدارس تیزهوشان و مدارس برتر تهران) و مهندس سعید بنی هاشمی (مدرس رادیو و تلویزیون و مدرس مدارس مطرح و تیزهوشان)
➰ادبیات: دکتر علیرضا زرباف (نویسنده مهر و ماه و مدرس مدارس مطرح و تیزهوشان) و استاد رضا امین زاده(مدرس مدارس مطرح و تیزهوشان)
➰عربی: دکتر اصغر سلیمانی(مدرس مدارس مطرح و تیزهوشان و هیئت علمی دانشگاه تهران) و استاد پیمان کشاورز (مدرس مدارس مطرح و تیزهوشان)
➰زبان: دکتر فریبرز قنبری (مدرس مدارس مطرح و تیزهوشان و نویسنده ۳۲ جلد کتاب) و استاد رضا صباحی (مدرس مدارس مطرح و تیزهوشان)
➰معارف: دکتر سعید زنگنه(مدرس مدارس مطرح و تیزهوشان و نویسنده ۴۰ جلد کتاب و دبیر رادیو تلویزیون) و دکتر هادی سرکشیک زاده (مدرس مدارس مطرح و تیزهوشان و نویسنده ۴۰ جلد کتاب و دبیر رادیو تلویزیون