تیم ما

 مشاوران ارشد: گروه آموزشی و مشاوره تحصیلی فرصت دانش برتر ایرانیان

استاد محمدعلی نیک بخش (مبتکر فن مشاوره به روش  ، نویسنده برتریندفتر مشاوره و برنامه ریزی از دیدگاه همکاران و داوطلبین و مشاور مدارس تیزهوشان و مدارس برتر تهران) و مهندس مرتضی احمدی (مشاور مدارس مطرح و تیزهوشان و نویسنده برترین مقالات مشاوره ای کنکور) و دکتر شاهرخ کروبی (مشاور مدارس مطرح و تیزهوشان و نویسنده دفتر برنامه ریزی کمک